Sähkötekninen suunnittelu

piirikaaviot, I/O suunnittelu layoutit, osaluettelot