PALVELUT

Sähkötekninen suunnittelu: piirikaaviot, layoutit, osaluettelot, I/O suunnittelu

Automaatio-ohjelmointi: logiikkaohjelmointi, ohjausnäyttöjen ja valvomoiden design ja toteutus.

Asennusvalvonta: työnjohtotehtävät, sähköteknisen asennustyön laadunvalvonta, henkilöturvallisuus asiat, sähkötekninen turvallisuus, projektinhallintatyöt, käyttöönotot.